این دوره آموزشی جهت راهنمایی ، ارزیابی و پرسش و پاسخ بین استاد و متقاضیان است . کارشناسان It  و کارشناسان حقوقی دفاتر می توانند با شرکت در این دوره پاسخ سوالات خود را دریافت کنند .