هدف از برگزارى این دوره آشنایى با مهارتهای لازم جهت امن سازی سیستمها و اطلاعات موجود بر روی آنها و شناخت انواع حملات، روش ها و ابزارهاى حمله مورد استفاده نفوذ گران و شناسایى و بستن آسیب پذیرى ها و را ه هاى نفوذ به شبکه و سیستم هاى کامپیوترى است و همچنین ایجاد یک سطح مهارت حرفه ای و عملی در زمینه امنیت اطلاعات و طراحی و پیاده سازی سیاست های کلان امنیتی می باشد.