در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر انواع نژادهای زنبور، نحوه زندگی زنبورها، تولید مثل و شرایط نگهداری از آنها به طور کامل آشنا خواهید شد.